Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

A3 Methodiek

A3 Methodiek

De A3 methode is bedoeld om binnen een organisatie meer sturing te creëren en doelen te bereiken, maar dan met minder papier. De methode gaat ervan uit, dat je jaarplan op een A3 papier moet passen. Je schrijft plannen zo concreet mogelijk op vanuit een heldere missie of visie. Sturing op de doelen in de organisatie wordt zo veel eenvoudiger. Dikke, stoffige en moeizaam geschreven jaarplannen behoren tot het verleden. Inspirerende, wendbare plannen zijn met deze methodiek de basis voor de verandering die jij in je school wil zien.

De kracht die de A3 methodiek daarvoor mobiliseert is het denken in vragen zoals ‘Waarom doen we iets?’, ‘Wat willen we bereiken?’ en ‘Hoe kunnen we dat bereiken?’. Vervolgens leer je antwoorden met deze vragen te verbinden. Dit sluit aan bij het kwaliteitsvraagstuk in het onderwijs.

Binnen de A3 methodiek zijn er drie pijlers: de A3 gesprekken, het A3 jaarplan en A3 online. A3 online is een gebruiksvriendelijke tool om je A3 jaarplan op te stellen en te monitoren. Het A3 jaarplan is uitermate geschikt voor onderwijs waarin je met een participatief opgesteld plan werkt, dat om focus en betrokkenheid vraagt. Doordat voor het plan een beproefd kwaliteitsmodel gebruikt is, waarborgt het dat er al aan alle facetten van je onderwijsorganisatie aandacht wordt besteed.

Naast het toepassen van de A3 methodiek binnen het onderwijs, heb ik ook ervaring in het werken met het A3 in de zakelijke sector. Wil je vrijblijvend sparren over de mogelijkheden van A3 methodiek binnen jouw (school)organisatie? Neem contact met mij op.

Wil je meer informatie over de A3 Methodiek klik dan op A3Methodiek of A3online.