Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Schoolplan Begeleiding

Schoolplan begeleiding

In de onderwijspraktijk heb je te maken met allerlei documenten, die over de gewenste ontwikkelingen en doelen binnen de organisatie gaan. Het bestuur heeft een strategisch beleidsplan en een jaarplan, maar scholen hebben daarnaast hun eigen plannen en doelstellingen.

Het is een kunst om als schoolleider je plan te verbinden aan het strategisch beleid dat er al is. Daarnaast is het een uitdaging om te zorgen dat het plan een gezamenlijk product is van leraren, maar ook ouders en kinderen. Ik help je een gezamenlijk plan te ontwikkelen en het duidelijk op papier te zetten. Tijdens het traject vervul ik de rol van procesbewaker/begeleider en een critical friend. Daarnaast kan ik inhoudelijk sparren. Samen maken we er een concreet plan van. Autonomie, betrokkenheid en persoonlijk leiderschap staan in dit proces centraal. Getraind in Deep Democracy help ik jou en jouw team om verrijkte besluiten te nemen en wanneer wenselijk kan A3-methodiek ingezet worden om een concreet plan op te stellen. 

Schoolplan-en-beleid-Alma-consultancy

Schoolplan begeleiding

Concreet aanbod

  • Format: wij leveren een digitaal format (incl. wettelijke indicatoren).
  • Visiecheck: vanuit een interview met twee tot vier teamleden krijg je inzicht in de visie in de praktijk. Is deze visie helder, onderscheidend en te ‘proeven’ op de werkvloer?
  • Teamgesprek: door ons begeleid met inspiratiesessies en werkvormen op maat.
    Resultaat: input voor de koersthema’s.
    Koersthema’s: op basis van deze input formuleren wij max. vijf kernthema’s voor ontwikkeling. De school werkt dit verder uit in consequenties voor diverse procesgebieden, zoals onderwijs en medewerkers. De thema’s worden aangeboden op een A4 poster.

Schoolplan begeleiding

 

  • Begeleiding bij het schrijven: wij geloven dat een schoolplan een effectief kwaliteitsmiddel is wanneer het geschreven wordt door het team zelf. Wij lezen kritisch mee, doen suggesties en checken op taal en inhoud.
  • Tussentijdse evaluatie(s): één of meerdere sessies om te checken of de koers nog helder en levend is, of het schoolplan effect heeft in de praktijk.

Investering: tijd en kosten
Kosten: vanaf € 3750,-. Ons uitgangspunt is maatwerk. Op basis van de wensen van de stichting/school werken wij ons aanbod en de investering uit in een ondersteuningsvoorstel.
Meer weten over onze schoolplanbegeleiding?