Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Diensten

Teamgerichte arbeidsorganisatie (TAO)

Iedere school heeft een unieke organisatiestructuur. Binnen deze structuur is het zichtbaar hoe de schoolleiding, teams, leraren en stafmedewerkers zich tot elkaar verhouden. Ook wordt hierin bepaald hoe de verantwoordelijkheden en bijbehorende bevoegdheden verdeeld zijn onder het personeel. Vrijwel iedere school heeft kleine of grote slordigheden in die organisatiestructuur. In de praktijk leidt dit tot frustratie, onduidelijkheden of onnodig lange vergaderingen

Binnen de Teamgerichte Arbeidsorganisatie staat de ontwikkeling van de leerling centraal. De organisatie is zo ingericht dat leraren professioneel de ruimte krijgen. Zij dragen zeggenschap over het onderwijs aan een groep leerlingen en de ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied. De basisprincipes van TAO zijn dan ook ruime verantwoordelijkheid en ruime bevoegdheid.

teamgerichte-arbeidsorganisatie-Almaconsultancy
Stratgegie-en-beleid-Alma-consultancy

Strategie en beleid

Het efficiënt inrichten van een organisatie is een vak apart. Als schoolleider of docent zit je soms zo dicht op de materie dat het moeilijk is om de pijnpunten te vinden. Daarbij kan ik je helpen, van begin tot eind.

Het begint altijd met een analyse van de huidige situatie. Ik verbind graag losse onderdelen tot een geheel en ik bied een unieke kijk op jouw school. De bestaande patronen en pijnpunten breng ik in kaart. Ook geef ik je inzicht in hoe je de nodige veranderingen kunt bereiken. Een duidelijke missie, visie en een identiteitstraject mogen hierin niet ontbreken

Schoolplan begeleiding

In de onderwijspraktijk heb je te maken met allerlei documenten die over de gewenste ontwikkelingen en doelen binnen de organisatie gaan. Het bestuur heeft een strategisch beleidsplan en een jaarplan, maar scholen hebben daarnaast hun eigen plannen en doelstellingen. Het is een kunst om als schoolleiders je plan te verbinden aan het strategisch beleid dat er al is. Daarnaast is het een uitdaging om te zorgen dat het plan een gezamenlijk product is van leraren maar ook ouders en kinderen.

Ik help je een gezamenlijk plan te ontwikkelen en het duidelijk op papier te zetten. Tijdens het traject vervul ik de rol van procesbewaker en een critical friend. Daarnaast kan ik inhoudelijk sparren. Samen maken we er een concreet plan van. Autonomie, betrokkenheid en persoonlijk leiderschap staan in dit proces centraal.

Schoolplan-en-beleid-Alma-consultancy

A3 Methodiek

De A3 methode is bedoeld om binnen een organisatie meer sturing te creëren en doelen te bereiken, maar dan met minder papier. De methode gaat ervan uit dat je jaarplan op een A3 papier moeten passen. Je schrijft plannen zo concreet mogelijk op vanuit een heldere missie of visie. Sturing op de doelen in de organisatie wordt zo veel eenvoudiger. Dikke, stoffige en moeizaam geschreven jaarplannen behoren tot het verleden. Inspirerende, wendbare plannen zijn met deze methodiek de basis voor de verandering die jij in je school wil zien.

De kracht die de A3 methodiek daarvoor mobiliseert is het denken in vragen zoals
‘Waarom doen we iets?’, ‘Wat willen we bereiken?’ en ‘Hoe kunnen we dat
bereiken?’. Vervolgens leer je antwoorden met deze vragen te verbinden.