Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Teamgerichte Arbeidsorganisatie (TAO)

Teamgerichte Arbeidsorganisatie (TAO)

Iedere school heeft een unieke organisatiestructuur. Binnen deze structuur is het zichtbaar hoe de schoolleiding, teams, leraren en stafmedewerkers zich tot elkaar verhouden. Ook wordt hierin bepaald hoe de verantwoordelijkheden en bijbehorende bevoegdheden verdeeld zijn onder het personeel. Vrijwel iedere school heeft kleine of grote slordigheden in die organisatiestructuur. In de praktijk leidt dit tot frustratie, onduidelijkheden of onnodig lange vergaderingen. Binnen de Teamgerichte Arbeidsorganisatie staat de ontwikkeling van de leerling centraal. De organisatie is zo ingericht dat leraren professioneel de ruimte krijgen. 

Zij dragen zeggenschap over het onderwijs aan een groep leerlingen en de ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied.De basisprincipes van TAO zijn dan ook ruime verantwoordelijkheid en ruime bevoegdheid. TAO zorgt voor een professionele schoolorganisatie waarin met plezier wordt gewerkt. Waar docenten weer de baas zijn over hun eigen professionele praktijk. Ik ben bevoegd adviseur, opgeleid door de ontwikkelaar van TAO zelf: Ben van der Hilst. Door middel van intensieve begeleiding help ik je de TAO-principes ook in jouw school door te voeren.

Mijn aanpak voor een TAO-gerichte school :

Intake

Analyseren huidige organisatiestructuur

Delen van theorie TAO

Gezamenlijk ontwerpen

Tekenen gewenste organisatiestructuur

Implementatie begeleiden

Procesbegeleiders trainen

Wil je meer informatie over de TAO klik dan op het leren organiseren.