Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Je verhaal onder ogen zien

Een week geleden plaatste ik een blog over één van mijn belangrijkste lessen over leiderschap. Deze les heb ik als kind geleerd, tijdens de oorlog in Bosnië, mijn geboorteland. Tot mijn verbazing ontving ik na het plaatsen van mijn verhaal een ongekend aantal prachtige reacties. Van bekenden en onbekenden. Ik bedankte iedereen, maar er zat iets te knagen. Ik merkte dat ik voelde of ik de complimenten voor een ander in ontvangst nam. Dat het niet ging om een verhaal door mij meegemaakt of geschreven. Een stuk eerder in gang gezette bewustwording klopte weer aan en leidde tot het volgende:

Je verhaal onder ogen zien

In haar boek ‘Sterker dan ooit’ schrijft Brené Brown dat het woord ‘integratie’ van het Latijnse integrare afstamt en ‘heel maken’ betekent. Ik had mij al een tijd gerealiseerd dat ik fantastisch was geïntegreerd in Nederland, maar dat mijn vluchteling verhaal niet geïntegreerd was in mij. Na het plaatsen van mijn artikel en mijn reactie daarop, was deze gedachte een voldongen feit. Door vluchten te ontkennen als mijn verhaal, ben ik niet heel. Als ik niet heel ben, heb ik mijn ervaringen niet aan elkaar verbonden. Ik heb niet de tijd genomen om bij ze stil te staan, ze te erkennen en met elkaar te verbinden. In haar boek vertelt Brené Brown ook dat Steve Jobs creativiteit zag als niets meer dan verbinden van ervaringen en op die manier nieuwe dingen maken. Als je je verhaal niet onder ogen ziet, de verbinding tussen al je ervaringen onderbroken blijft, is het moeilijk om nieuwe dingen te maken. Als ik niet een vluchteling ben, deel ik mijn in de oorlog opgedane lessen niet. En door het niet te delen, begin ik niet aan iets nieuws, zoals blog’s schrijven.

De tijd waarin we ons bevinden, vraagt om flexibiliteit, creativiteit en nieuwe dingen. Deze tijd is meer dan geschikt om je verhaal te onderzoeken, om je verbindingen te maken. Vanuit mijn passie voor onderwijs, hoop ik dat scholen na al het geregel ook ruimte vinden hiervoor. Wat is je collectieve verhaal als school, wat breng je en wil je brengen? Welke ervaringen verbind je met elkaar om je verhaal heel te maken en nieuwe dingen te creëren? 

Stay connected leen ik bij deze dan ook graag om je als individu, school of welke andere organisatie dan ook uit te nodigen je ervaringen te ‘connecten’, je verhaal onder ogen te zien en nieuwe hoofdstukken te schrijven.

Stay connected, own your story and write the next chapter! 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*